خدمات ناخ

خدمات تخصصی هارد آنادایز

ویژه قطعات آلومینیومی

توضیح مختر درباره

هارد آنادایز چیست؟

nacht-hard-anodized-Services
our-Process.svg

هاردآنادایز یا اکسیداسیون سخت، تکنولوژی پیشرفته در صنایع آلومینیومی است که هر قطعه آلومینومی را در برابر برودت و حرارت های زیاد، رطوبت های بالا و حتی داخل آب، جریان های الکتریسیته یا برق و صاعقه، خراش و سایش ها، مقاوم تر، ایمن تر و بادوام تر می سازد. 

  • هرچه عمق نفوذ پوششی اکسیداسیون سخت در هر قطعه آلومینیومی بیشتر شود، مقاومت، ایمنی، دوام و کارایی آن هم افزایش می یابد .
Significon-Bulb.png

مقاومت و کیفیت بالا

Significon-Cog.png

مقرون به صرفه

Significon-Star.png

افزایش دوام و ایمنی

چرا هاردآنادایز ناخ؟

تفاوت قطعات آلومینیومی صنعتی هاردآنادایز ( اکسیداسیون سخت ) با سایر قطعات صنعتی

Heat-Resistance-Nacht-Hard-Anodized

دمای ذوب قسمت آنادایز شده، بالاتر از دمای ذوب آلومینیوم خام است.

Heat-Resistance-Nacht-Hard-Anodized

در برابر یونیزه شدن، زنگ زدگی، پوسیدگی یا خوردگی مقاوم تر، ایمن تر و بادوام تر می باشد.

Heat-Resistance-Nacht-Hard-Anodized

مقاوم سازی با طول عمر بیشتر در برابر هرگونه خراشیدگی و سایش.

Heat-Resistance-Nacht-Hard-Anodized

عایق بسیار قوی، مقاوم و ایمن در برابر جریان های الکتریسیته، برق و صاعقه.

Heat-Resistance-Nacht-Hard-Anodized

پوشش اکسیداسیون سخت در قطعات آلومینیومی صنعتی، طول عمر و مقاومت قطعه را در برابر سایش و خراش چندین برابر قطعه خام آلومینیومی کرده و وزن سبک  آن به کاربردهای مختلف آن می افزاید .

چگونه فلز آلومینیوم هارد آنادایز می شود؟
چگونگی تولید ظروف هاردآنادایز

بخشی از خدمات هاردآنادایز ناخ در صنایع مختلف