خدمات ناخ

خدمات تخصصی
هارد آنادایز

ویژه قطعات آلومینیومی

تکنولوژی هارد آنادایز

هارد آنادایز چیست؟

هاردآنادایز یا اکسیداسیون سخت، تکنولوژی پیشرفته در صنایع آلومینیومی است که هر قطعه آلومینومی را در برابر برودت و حرارت های زیاد، رطوبت های بالا و حتی داخل آب، جریان های الکتریسیته یا برق و صاعقه، خراش و سایش ها، مقاوم تر، ایمن تر و بادوام تر می سازد.

هرچه عمق نفوذ پوششی اکسیداسیون سخت در هر قطعه آلومینیومی بیشتر شود، مقاومت، ایمنی، دوام و کارایی آن هم افزایش می یابد.

مقاومت و کیفیت بالا

مقرون به صرفه

افزایش دوام و ایمنی

چرا هاردآنادایز ناخ؟

تفاوت قطعات آلومینیومی صنعتی هاردآنادایز ( اکسیداسیون سخت ) با سایر قطعات صنعتی

دمای ذوب قسمت آنادایز شده، بالاتر از دمای ذوب آلومینیوم خام است.

در برابر یونیزه شدن، زنگ زدگی، پوسیدگی یا خوردگی مقاوم تر، ایمن تر و بادوام تر می باشد.

مقاوم سازی با طول عمر بیشتر در برابر هرگونه خراشیدگی و سایش.

عایق بسیار قوی، مقاوم و ایمن در برابر جریان های الکتریسیته، برق و صاعقه.

پوشش اکسیداسیون سخت در قطعات آلومینیومی صنعتی، طول عمر و مقاومت قطعه را در برابر سایش و خراش چندین برابر قطعه خام آلومینیومی کرده و وزن سبک  آن به کاربردهای مختلف آن می افزاید.

چگونه فلز آلومینیوم هارد آنادایز می شود؟
چگونگی تولید ظروف هاردآنادایز

بخشی از خدمات هاردآنادایز ناخ در صنایع مختلف