ایران - دفتر مرکزی

آدرس : تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان درختی، خیابان سپهر، گلبرگ سوم، خیابان رضایی، پلاک۱۱۰، طبقه۲، واحد۴ - شرکت ناخ  
شماره تماس : ۸۸۰۷۹۴۹۷-۹۸۲۱+
فکس : ۸۸۵۹۱۴۱۷-۹۸۲۱+

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین (بیز)

نمایندگی انحصاری فروش
شماره تماس : ۸۸۷۴۴۴۵۲-۹۸۲۱+