بازدید روُسا و اساتید دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه تهران به همراه دکتر عطاران از غرفه ناخ در بیزشاپ تهران

بازدید روُسا و اساتید دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه تهران به همراه دکتر عطاران از غرفه ناخ در بیزشاپ تهران

تیم تولید محتوا ناخ
تیم تولید محتوا ناخ
فهرست مطالب مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.