جولای 13, 2020

بازدید دکترشریعتمداری از غرفه ناخ در نمایشگاه جشنواره میدون

بازدید دکترشریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از غرفه ناخ در نمایشگاه جشنواره میدون شبکه ۳.
جولای 13, 2020

بازدید دکتر ستاری از غرفه ناخ در نمایشگاه جشنواره میدون

بازدید دکتر ستاری، معاونت محترم فناوری ریاست جمهوری از غرفه ناخ در نمایشگاه جشنواره میدون شبکه ۳
جولای 13, 2020

بازدید از غرفه ناخ در بیزشاپ تهران

بازدید رئیس، روُسا و اساتید دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه تهران به همراه دکتر عطاران از غرفه ناخ در […]